ไทย

เครื่องมือวัดไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ

HIGH VOLTAGE DIFFERENTIAL PROBE SELECTION TABLE

 • DP02-100 (p) DP02-100 (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:100, 1%, 175V RMS, 200V PEAK)
 • DP02-1K (p) DP02-1K (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:1000, 1%, 1.75kV RMS, 2kV PEAK)
 • DP02-2K (p) DP02-2K (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:2000, 1%, 3.5kV RMS, 4kV PEAK)
 • DP02-10K (p) DP02-10K (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:10000, 1%, 8kV RMS, 12kV PEAK)
 • DP02-100-LVC (p) DP02-100-LVC (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:100, 0.1%, 175V RMS, 200V PEAK)
 • DP02-1K-LVC (p) DP02-1K-LVC (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:1000, 0.1%, 1.75kV RMS, 2kV PEAK)
 • DP02-2K-LVC (p) DP02-2K-LVC (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:2000, 0.1%, 3.5kV RMS, 4kV PEAK)
 • DP02-10K-LVC (p) DP02-10K-LVC (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:10000, 0.1%, 6.3kV RMS, 12kV PEAK)

 

 • DP03-100-50 (p) DP03-100-50 (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:100, 1%, 600V RMS, 700V PEAK)
 • DP03-1K-50 (p) DP03-1K-50 (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:1000, 1%, 6kV RMS, 7kV PEAK)
 • DP03-2K-50 (p) DP03-2K-50 (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:2000, 1%, 8kV RMS, 12kV PEAK)
 • DP03-100-LVC-50 (p) DP03-100-LVC-50 (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:100, 0.1%, 175V RMS, 200V PEAK)
 • DP03-1K-LVC-50 (p) DP03-1K-LVC-50 (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:1000, 0.1%, 6kV RMS, 7kV PEAK)
 • DP03-2K-LVC-50 (p) DP03-2K-LVC-50 (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:2000, 0.1%, 8kV RMS, 12kV PEAK)

 

 • DP04-100 (p) DP04-100 (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:100, 1%, 175V RMS, 200V PEAK)
 • DP04-1K (p) DP04-1K (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:1000, 1%, 1.75kV RMS, 2kV PEAK)
 • DP04-2K (p) DP04-2K (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:2000, 1%, 3.5kV RMS, 4kV PEAK)
 • DP04-10K (p) DP04-10K (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:10000, 1%, 8kV RMS, 12kV PEAK)
 • DP04-100-LVC (p) DP04-100-LVC (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:100, 0.1%, 175V RMS, 200V PEAK)
 • DP04-1K-LVC (p) DP04-1K-LVC (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:1000, 0.1%, 1.75kV RMS, 2kV PEAK)
 • DP04-2K-LVC (p) DP04-2K-LVC (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:2000, 0.1%, 3.5kV RMS, 4kV PEAK)
 • DP04-10K-LVC (p) DP04-10K-LVC (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:10000, 0.1%, 6.3kV RMS, 12kV PEAK)

 

 • DP20-10K (p) DP20-10K (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:10000, 1%, 17.5kV RMS, 20kV PEAK)
 • DP20-20K (p) DP20-20K (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:20000, 1%, 20kV RMS, 30kV PEAK)
 • DP20-10K-LVC (p) DP20-10K-LVC (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:10000, 0.1%, 17.5kV RMS, 20kV PEAK)
 • DP20-20K-LVC (p) DP20-20K-LVC (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:20000, 0.1%, 20kV RMS, 30kV PEAK)

 

 • DP30-2K (p) DP30-2K (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:2000, 1%, 12kV RMS, 14kV PEAK)
 • DP30-10K (p) DP30-10K (s) ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:10000, 1%, 20kV RMS, 30kV PEAK)
 • DP30-2K-LVC (p) DP30-2K-LVC (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:2000, 0.1%, 12kV RMS, 14kV PEAK)
 • DP30-10K-LVC (p) DP30-10K-LVC (s) พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ (1:10000, 0.1%, 20kV RMS, 30kV PEAK)

     In addition to our standard probes we also provide custom designed probes with fast turnarounds. If you cannot find a probe that fits your testing needs please contact us.