ไทย

เกี่ยวกับเรา

     ซีไอซี รีเสิร์ช หนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ  เรามุ่งมั่นในการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สำหรับผลิตภัณฑ์งานทางด้านอุตสาหกรรมนำไปใช้ในงานวัดและทดสอบการแปลงพลังงานไฟฟ้าแรงดันสูง   ไม่ว่าจะเป็นบริษัทโบอิ้ง  เจนเนอรัลอิเลคทริค เจนเนอรัลอะตอมมิค เอบีบี  ซีเมนส์  โตชิบา และจอห์นเดียร์

 

     เราเริ่มธุรกิจในปี 1996 ผ่านการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบมาหลายรุ่น   ปัจจุบันเป็นรุ่นที่สามซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเรา  ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้คัดลอกหรือลอกเลียนแบบเทคโนโลยีเครื่องมือวัดไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบที่มีอยู่ในท้องตลาด  นี้จึงทำให้ ซีไอซี รีเสิร์ช ต่างจากผู้ออกแบบรายอื่นๆ  เราจึงมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์ก้าวล้ำกว่าให้แก่ลูกค้าเรา  โดยส่วนใหญ่จุดอ่อนของเครื่องมือวัดไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบทั่วไปคืองานวัดทดสอบที่ไฮสลูว์เรตคอมมอนโหมดทรานเชียนต์ที่อาจลงไปถึงช่วง 200 โวลต์พีค ถึง 400 โวลต์พีค จะเกิดสัญญาณกลิทช์ขนาดใหญที่เอาต์พุตที่ซึ่งไม่สอดคล้องกันกับสัญญาณทางด้านอินพุท

 

ด้านเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกใหม่

     เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเติบโตของเรา  เรามุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์เราให้มีประสิทธิภาพและการใช้งานที่หลากหลายขึ้น

     เราวางแผนลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่เช่น  พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานใหม่ในการดำเนินธุระกิจของเรา

 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

     การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุดสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจของเรา

     เราสนับสนุนการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยสำหรับพนกงานเราทุกคน

 

งานของเรา

     เราตระหนักดีว่าโลกต้องการพลังงานมากขึ้นและพลังงานทางเลือกกับอุตสาหกรรมการขนส่งพลังงานไฟฟ้าจะเติบโตในอนาคตและเหล่านี้จะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง  ความตั้งใจผ่านประสบการณ์การการวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะได้อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับในอนาคต

 

© 2022 ซีไอซี รีเสิร์ช สงวนลิขสิทธิ์