ไทย

 

เครื่องมือวัดไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ ซีรีส์ DP03

 

     DP03 ซีรีส์ให้แรงดันเอาท์พุทสูงขึ้น (+/-7 โวลต์ ที่ 50 โอห์ม) สำหรับอัตราส่วนลดทอนที่ต่ำลงจะเพิ่มความละเอียดให้สูงขึ้นสำหรับแรงดันไฟฟ้าในระหว่าง 1.75 กิโลโวลต์ - 7 กิโลโวลต์

 

 

คุณสมบัติเบื้องต้น :

 • ค่าอินพุตคาปาซิแต๊นซ์ต่ำ
 • แบนด์วิดธ์ 75 เมกกะเฮิร์ทซ
 • วัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ 8 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส และ 12 กิโลโวลต์พีค
 • 3 รุ่นมารตฐาน และ 3 รุ่นความคลาดเคลื่อน 0.1%
 • ประสิทธิภาพดีเยี่ยมต่อสัญญาณไฮคอมมอนโหมดสลูว์เรต
 • ปรับแรงดันชดเชยด้วยระบบดิจิตอล
 • 6 โวลต์ ที่ความต้านทาน 50 โอห์มเอาท์พุท

ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DP03 :

 • DP03-100-50 High ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:100, แรงดันสูงสุด 600 โวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP03-1K-50 High ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:1000, แรงดันสูงสุด 6 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP03-2K-50 High ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:2000, แรงดันสูงสุด 8 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP03-100-LVC-50 พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:100, แรงดันสูงสุด 175 โวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP03-1K-LVC-50 พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:1000, แรงดันสูงสุด 6 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP03-2K-LVC-50 พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:2000, แรงดันสูงสุด 8 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส

 

GENERAL SPECIFICATIONS AND CHARACTERISTICS

Notes

       1) At 25°C ambient temperature horizontal mounting orientation.

       2) All parameters are typical specified at 25°C ambient temperature unless otherwise indicated.

       3) Information and specifications contained within this publication may change without notice.

       4) Non-Measurable. Peak voltages can be applied for <5 s.

       5) CM stands for Common Mode and DM for Differential Mode.

© 2018 ซีไอซี รีเสิร์ช สงวนลิขสิทธิ์