ไทย

 

เครื่องมือวัดไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ ซีรีส์ DP30

 

     DP30 ซีรีส์เป็นรุ่นที่สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 20 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส และ 30 กิโลโวลต์พีค สามารถติดตั้งเข้ากับระบบได้ถึง 3 ทาง ความต้านทานเอาท์พุท 50 โอห์มช่วยให้สามารถใช้สายนำสัญญาณได้ยาวขึ้นจากอุปกรณ์งานวัดทดสอบโดยไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้อง

คุณสมบัติเบื้องต้น:

 • ค่าอินพุตคาปาซิแต๊นซ์ต่ำ
 • แบนด์วิดธ์ 75 เมกกะเฮิร์ทซ
 • ใช้ได้กับแรงดันที่สูงถึง 20 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส และ 30 กิโลโวลต์พีค
 • 2 รุ่นมารตฐานและ 2 รุ่นความคลาดเคลื่อน 0.1%
 • ประสิทธิภาพดีเยี่ยมต่อสัญญาณไฮคอมมอนโหมดสลูว์เรต
 • ปรับแรงดันชดเชยด้วยระบบดิจิตอล
 • 6 โวลต์ ที่ความต้านทาน 50 โอห์มที่เอาท์พุท

ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DP30:

 • DP30-2K ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:2000, แรงดันสูงสุด 12 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP30-10K ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:10000, แรงดันสูงสุด 20 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP30-2K-LVC พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:2000, แรงดันสูงสุด 12 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP30-10K-LVC พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:10000, แรงดันสูงสุด 20 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส

GENERAL SPECIFICATIONS AND CHARACTERISTICS

Notes

       1) At 25°C ambient temperature horizontal mounting orientation.

       2) All parameters are typical specified at 25°C ambient temperature unless otherwise indicated.

       3) Information and specifications contained within this publication may change without notice.

       4) Non-Measurable. Peak voltages can be applied for <5 s.

       5) CM stands for Common Mode and DM for Differential Mode.

© 2018 ซีไอซี รีเสิร์ช สงวนลิขสิทธิ์