ไทย

 

เครื่องมือวัดไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ ซีรีส์ DP20

 

     DP20 เป็นซีรีส์ที่สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 30 กิโลโวลต์ ดีซี + พีค สามารถติดตั้งเข้ากับระบบได้ถึง 3 ทาง ความต้านทานเอาท์พุท 50 โอห์มช่วยให้สามารถใช้สายนำสัญญาณได้ยาวขึ้นจากอุปกรณ์งานวัดทดสอบโดยไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้อง

คุณสมบัติเบื้องต้น :

 • ค่าอินพุตคาปาซิแต๊นซ์ต่ำ
 • แบนด์วิดธ์ 120 เมกกะเฮิร์ทซ
 • ใช้ได้กับแรงดันที่สูงถึง 20 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส และ 30 กิโลโวลต์ ดีซี + พีค
 • 2 รุ่นมารตฐานและ 2 รุ่นความคลาดเคลื่อน 0.1%
 • ประสิทธิภาพดีเยี่ยมต่อสัญญาณไฮคอมมอนโหมดสลูว์เรต
 • ปรับแรงดันชดเชยด้วยระบบดิจิตอล
 • สัญญาณรบกวนต่ำ

ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DP20 :

 • DP20-10K ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:10000, แรงดันสูงสุด 17.5 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP20-20K ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:20000, แรงดันสูงสุด 20 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP20-10K-LVC พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:10000, แรงดันสูงสุด 17.5 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP20-20K-LVC พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:20000, แรงดันสูงสุด 20 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส

GENERAL SPECIFICATIONS AND CHARACTERISTICS

Notes

       1) At 25°C ambient temperature horizontal mounting orientation.

       2) All parameters are typical specified at 25°C ambient temperature unless otherwise indicated.

       3) Information and specifications contained within this publication may change without notice.

       4) Non-Measurable. Peak voltages can be applied for <5 s.

       5) CM stands for Common Mode and DM for Differential Mode.

© 2018 ซีไอซี รีเสิร์ช สงวนลิขสิทธิ์