ไทย

 

เครื่องมือวัดไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ ซีรีส์ DP02

 

     DP02 เป็นซีรีส์ที่เข้ามาแทน DP01 ซีรีส์ที่เป็นที่นิยมในอดีต ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและมีขนาดเล็กลง DP02 ซีรีส์ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งเข้าไปในระบบได้สะดวกขึ้น ความต้านทานเอาท์พุท 50 โอห์มช่วยให้สามารถใช้สายนำสัญญาณได้ยาวขึ้นจากอุปกรณ์งานวัดทดสอบโดยไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้อง คุณสมบัติเบื้องต้นของ DP02 ซีรีส์

 

ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DP02 :

 • DP02-100 ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:100, แรงดันสูงสุด 175 โวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP02-1K ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:1000, แรงดันสูงสุด 1.75 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP02-2K ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:2000, แรงดันสูงสุด 3.5 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP02-10K ไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:10000, แรงดันสูงสุด 8.0 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP02-100-LVC พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:100, แรงดันสูงสุด 175 โวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP02-1K-LVC พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:1000, แรงดันสูงสุด 1.75 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP02-2K-LVC พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:2000, แรงดันสูงสุด 3.5 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส
 • DP02-10K-LVC พรีซิชั่นไฮโวลท์เตจดิฟเฟอเรนเชียลโพรบ, อัตราลดทอน 1:10000, แรงดันสูงสุด 6.3 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส

คุณสมบัติเบื้องต้น :

 • ค่าอินพุตคาปาซิแต๊นซ์ต่ำ
 • แบนด์วิดธ์ 100 เมกกะเฮิร์ทซ
 • วัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ 8 กิโลโวลต์อาร์เอ็มเอส และ 12 กิโลโวลต์พีค
 • 4 รุ่นมารตฐาน และ 4 รุ่นความคลาดเคลื่อน 0.1%
 • ประสิทธิภาพดีเยี่ยมต่อสัญญาณไฮคอมมอนโหมดสลูว์เรต
 • ปรับแรงดันชดเชยด้วยระบบดิจิตอล
 • สัญญาณรบกวนต่ำ

GENERAL SPECIFICATIONS AND CHARACTERISTICS

Notes

       1) At 25°C ambient temperature horizontal mounting orientation.

       2) All parameters are typical specified at 25°C ambient temperature unless otherwise indicated.

       3) Information and specifications contained within this publication may change without notice.

       4) Non-Measurable. Peak voltages can be applied for <5 s.

       5) CM stands for Common Mode and DM for Differential Mode.

© 2018 ซีไอซี รีเสิร์ช สงวนลิขสิทธิ์